Polecamy:


Kliknij aby pobrać na wybrany z nich
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
VAT-7 (11) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7k (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (miesięczna)
VAT-10 (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej nabyciu nowego środka transportu
VAT-11 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 (2) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (1) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
VAT-23 (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (1) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25 (1) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-R (10) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-IM Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-R/UE (1) Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych UWAGA: Formularz VAT-R/UE należy składać łącznie z formularzem VAT-R
VAT-UE (2) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
VAT-UE/A (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
VAT-UE/B (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
VAT-UE/C (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
VAT-UEK (2) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
VZM-1 (3) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.
VZM-1/A (2) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych
VZM-1/B (2) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych
broszura Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów nt. zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Turman - 2010
Zaloguj
Serwisy partnerskie: